Contributie
De vereniging staat open voor iedereen met de naam (van der) Kruit,Kruyt, Kruijt,Cruijt, Cruyt, Kruid etc.en voor iedereen die afstamt van een 'Kruit'(hoe ook geschreven)
Er wordt een jaarlijkse contributie geheven van:
Nederland en verdere landen binnen de E.U.: 12,50
Buiten de E.U.: 15,00
Betaling van de contributie uitsluitend via automatische incasso.
Opzeggen van het lidmaatschap uiterlijk 3 maanden voor het einde van het Verenigings (kalender) jaar.( 1 januari t/m 31 december)
Adres Penningmeester:
Pieter Woutersstraat 41,
2215MB Voorhout
tel.: 0252-218434
mail: *henkensonjakruit@ziggo.nl*
[ terug... ]Omhoog

Copyright 2002-2018