» Geschiedenis
De geschiedenis van onze vereniging begint in de jaren rond 1970, toen Jaap (Jacob) Kruit uit Dordrecht, maar afkomstig uit Leiden, begon met het uitzoeken van zijn genealogie: iets wat hij sedert najaar 1944 al van plan was.
In eerste instantie alleen zijn ‘stamreeks’ die hem al snel leidde tot het jaar 1672, toen de kuiper Jacob Hendricksz Cruyt vanuit Katwijk emigreerde naar Leiden. De volgende stap was uiteraard zijn ‘kwartierstaat’, al snel gevolgd door een volledige ‘stamboom’ met alle broers en zusters enz.

De volgende stap was de poging tot oprichting van een Familievereniging, waartoe in december 1984 als nr. 1 van het Familieblad verscheen “de Kruitpost”, die in het volgende nr 2 van 31 mei 1985 werd omgedoopt in “de Kruydboom”.
Onder zijn redactie en met medewerking van de Familievereniging volgde in oktober 1986 de uitgave van een boekwerk met de toen bekende gegevens:
“de Kruydboom”- Onvolledige Editie: deel A: Geslachtsregisters/Genealogieën
deel B: Bijlagen/Foto’s/Acten
(Blauwe kaft, beperkte oplage )

In 1991 volgde een tweede editie in gele kaft:
“de Kruydboom” – 2e Verbeterde druk, in twee delen A en B, als boven.
Beide boekwerken zijn uitverkocht.

“de Kruydboom” – Aanvullingen en Verbeteringen; uitgegeven december 2001

In de loop van de jaren volgden meer publicaties van zijn hand:
Onze Voorouders IV Kwartierstaten en Stamreeksen; Uitgave NGV Afdeling - Rijnland, 2001 – “Kwartierstaat Kruit – Hoogervorst “ blz 165 t/m 190.

“Onze Voorouders V” Kwartierstaten en Stamreeksen; Uitgave NGV Afdeling Rijnland, 2007 – “Stamreeks Kruit” blz 329 t/m 336

Verder verleende hij medewerking aan:
“de Hoogervorsten deel III”, uitgave Bert Hoogervorst 1993, met o.a. bijdragen in tekst en foto’s op blz. 45, 46, 47, 51.

Door de veelvuldige contacten met de Katwijkse historicus/genealoog J. van Brakel werd tevens een complete genealogie Kruijt Katwijk opgesteld, bij ons in archief aanwezig.
Door persoonlijk contact met wijlen mr A.H.Kruyt uit den Haag beschikt ons archief over de uitgebreide genealogie Kruijt Midden Holland/ Reeuwijk.

Jan en Ans Kruit uit Bilthoven hebben jaren lang alle gegevens van 'Kruiten' in Nederland bijeengebracht en deze verwerkt in een aantal CDroms onder de naam 'Kruitensporen'. Deze waardevolle gegevens hebben eveneens bijgedragen tot de uitgebreide bibliotheek waar de familievereniging over beschikt.

Tenslotte kon hij uit de talloze gegevens, hem door particulieren verstrekt o.a. mevr. H.M. van der Veen – Kruit uit Klijndijk, enkele genealogieën samenstellen m.b.t. het geslacht Kruit/Kruid in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, bij ons in archief aanwezig.

Redactie “de Kruydboom”


[ terug... ]Omhoog

Copyright 2002-2018